محورهای پذیرش مقاله چهارمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴

محورهای کنفرانس

(جهت ارسال مقاله پژوهشگران گرامی )

کلیه محورها شامل گرایش ها و زیرشاخه های مرتبط نیز می باشد.

جهت مشاهده در اندازه بزرگ،روی پوستر کلیک نمایید.