نمایه شدن کنفرانس در سایت های معتبر

بسمه تعالی

دبیرخانه کنفرانس همانند کنفرانس  قبلی درحال رایزنی با سایت های معتبر جهت نمایه سازی مقالات می باشد.لذا پژوهشگران گرامی با آسودگی خیال می توانند مقالات خود را به این دبیرخانه ارسال نمایند.پس از نمایه سازی ها،لینک آنها جهت اطلاع در بخش اخبار اعلام می گردد.

بااحترام – دبیرخانه کنفرانس