هزینه های کنفرانس

هزینه های کنفرانس به قرار ذیل می باشد:

مقالات

هر سطر دارای : شماره ثبت نام،هزینه ثبت نام ،مبلغ

الف ) هر مقاله شامل یکی از ۲ گزینه زیر می باشد :

۱پرداخت هزینه پذیرش مقاله اول= ۱۰۰۰۰۰معادل یکصد هزار تومان

(شامل گواهی پذیرش مقاله + گواهی حضور+ارسال ایمیلی گواهی به ادرس ایمیل فرستنده مقاله پس از برگزاری کنفرانس )

توجه : گواهی های صادره در قطع آ۴ می باشد و فقط کافیست پرینت رنگی گرفته شود.به نکته شماره دو در پایین همین متن مراجعه گردد.

۲پرداخت هزینه پذیرش مقاله دوم و بیشتر = ۷۰۰۰۰ معادل هفتاد هزار تومان

(شامل گواهی پذیرش مقاله + گواهی حضور+ارسال ایمیلی گواهی ها به ادرس ایمیل فرستنده مقاله پس از برگزاری کنفرانس )

توجه : گواهی های صادره در قطع آ۴ می باشد و فقط کافیست پرینت رنگی گرفته شود.به نکته شماره دو در پایین همین متن مراجعه گردد.

 

ب ) آپشن های اضافی،اختیاری ( اجباری نبوده و جهت رفاه حال پژوهشگران پیشنهاد می گردد)

۱هزینه پست = ۳۰۰۰۰ تومان

(در صورت پرداخت این گزینه ، گواهی های صادره با توجه به نکات ۱ و ۲ (پایین صفحه ) برای پژوهشگران پست می گردد.

۲هر عدد CD مجموعه مقالات = ۴۰۰۰۰معادل چهل هزار تومان

در صورت انتخاب آپشن شماره ۲ ، جهت پست می بایست هزینه پستی مطابق آپشن شماره ۱ جداگانه واریز گردد.

 

نکات مهم :

۱– با توجه به سطح کنفرانس کلیه مقالات در صورت پذیرش مقاله ، بصورت سخنرانی (نوع پذیرش در گواهی پذیرش مقاله بصورت سخنرانی )پذیرش می شوند.

۲ – تمامی گواهی ها ( چه بصورت ارسال ایمیلی و چه بصورت ارسال پستی ) بصورت تماما اتوماسیونی ( تاریخ،شماره،امضا و …… بصورت رایانه ای )صادر می گردد.

۳ – جهت استفاده از تخفیف برای ارسال مقاله دوم و بیشتر وجود نام یکی از نویسندگان مقاله اول در بخش نویسندگان مقاله دوم کافی می باشد . به عبارت دیگر برای استفاده از تخفیف مقاله دوم، اجباری جهت درج نام نویسنده مسول مقاله اول بصورت نویسنده مسول مقاله دوم وجود ندارد.

۴ – طبق هماهنگی های انجام شده ، گواهی تایید داوری و گواهی حضور برای کلیه نویسندگان صادر می شود.در صورتی که به هردلیلی نویسندگان مقاله های تایید داوری شده امکان حضور نداشته باشند گواهی های ایشان صادر می گردد.

۵ – تعداد نویسندگان مقالات حداکثر تا سه نفر می بایست باشد.به عبارت دیگر با توجه به سطح کنفرانس از ، از پذیرش مقالات دارای بیش از ۳ نفر معذور است.

 

ج ) پرداخت:

جهت پرداخت می توانید مبلغ مقاله را به شماره حساب : ۰۳۴۳۱۱۶۵۵۵۰۰۰شماره کارت این حساب به شماره ۶۰۳۷۹۹۷۴۳۶۶۰۴۲۲۸  ملی ایران به نام ابوذر غریبی ( دبیر اجرایی کنفرانس )واریز نمایید.سپس در قسمت نحوه پرداخت فرم ارسال هزینه گزینه (کارت به کارت یا اینترنت بانک ) را انتخاب نمایید.

تذکر:در صورت پرداخت از طریق راه دوم پرداخت بخش ج ، می توانید مبلغ کل خدمات را یکجا واریز نمایید،به عنوان مثال پرداخت هزینه داوری مقاله اول ۱۰۰۰۰۰+ هزینه پست ۳۰۰۰۰= ۱۳۰۰۰۰تومان را می تواند یکجا به شماره حساب یا عابر اعلامی بالا واریز نماید.سپس در فرم ارسال هزینه ها ، بخش پرداختی بابت :(پرداخت هزینه داوری مقاله اول + هزینه پست) درج نماید.