تماس با دبیرخانه اجرایی

دبیرخانه اجرایی کنفرانس :
استان گیلان ، شهر رشت ، بلوار شهید بهشتی ، خیابان استقامت 2 ،کوچه
جانباز ، ساختمان بسیج اقشار ، سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری گیلان ( دبیرخانه
اجرایی )

دبیر اجرایی : آقای ویشکی نژاد

شماره تماس دبیر اجرایی: 09111453159 ( صرفا در ساعات اداری پاسخگویی انجام می گردد)