سازمان کنفرانس ، مدیران اجرایی کنفرانس

دبیرخانه اجرایی : سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری گیلان ، به همراه :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

سازمان بسیج اساتید گیلان

سازمان بسیج مهندسین صنعتی گیلان

 

رییس کنفرانس:

آقای محمدرضا عابدی محزون ، رییس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری گیلان

دبیر اجرایی کنفرانس:

آقای هادی ویشکی نژاد

باتشکر ویژه از اساتید مرتبط با عناوین کنفرانس در دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان جهت کمیته داوری